Tisk stránky

Vzdělávací moduly

E-learning

Zúčastněte se e-learningových kurzů a prověřte nově nabyté znalosti fornou testových otázek.

Základní charakteristika modulů:

V rámci projektu budou vytvořeny dva vzdělávací moduly v rozsahu 32 hodin.

Modul 1 - Alternativní pedagogické směry

Účastníci se seznámí s alternativními pedagogickými směry a možnostmi jejich využití v praxi při vyučování dospělých, umožní vyzkoušení si těchto didaktických metod a seznámení s alternativními metodami. Vzdělávací modul také přinese lektorům poznatky z oblasti specifických technik lektorské práce (koučink, myšlenkové mapy, brainstorming) dále z oblasti zážitkové pedagogiky a bude klást důraz na lektorské dovednosti. Účastníci se budou rozvíjet i v oblastech rétoriky, prezentace a sebeprezentace (videotrénink). Součástí školení bude také snaha naučit účastníky, aby dokázali vytvořit vlastní inovované vzdělávací programy s využitím alternativních pedagogických metod.

Modul 2 – Duševní hygiena a sebeřízení

Druhý modul se bude soustředit zejména na rozvoj osobních i sociálních dovedností, osvojení účinných metod psychohygieny, zvládání zátěžových situací, stresu i řešení konfliktů. Účastníci budou pracovat na své sebedůvěře a budou mít možnost nacvičovat asertivní chování.  Pozornost bude také zaměřena na supervizi a na rozvojové aktivity (teambulding, Icebreak).

Modul 3 – Lektor-self manager

Třetí modul zahrnuje rozvoj sociálních a osobních dovedností lektora dalšího vzdělávání se zaměřením na manažerské dovednosti, na rozvoj komunikačních schopností i dovedností. Nabízí možnost hledání způsobů komunikace v obtížných situacích a zvýšení úspěšnosti při vyjednávání. Modul je také zaměřen na zvládání konfliktních situací a na způsoby jak aktivně čelit stresu. Účastníci si vyzkouší modelové situace a nácviky jak zmírnit dopad stresu a jakým způsobem se bránit. Třetí modul klade důraz na plánování a efektivní využití času. Snaží se předat ucelený pohled na time management a jeho význam v životě. Studijní modul také nabízí ucelený systém podpory jedince při hledání nového zaměstnání, dále návody, příklady, rady a praktická cvičení související s daným konkrétním tématem.